Jongeren

Uit MyWorld Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Kinderrechten

Speciaal voor kinderen zijn er universele kinderrechten opgesteld. De kinderrechten kennen 45 artikelen en zijn door de meeste landen ondertekend. Veel ontwikkelingslanden hebben ook kinderrechten opgenomen in hun nationale wetgeving. Met name met betrekking tot uitbuiting van kinderen middels arbeid hebben ontwikkelingslanden duidelijke wetgeving aangenomen. UNICEF ziet in elk land er op toe dat kinderrechten worden nageleefd en gerespecteerd.

Nederlandse en internationale ontwikkelingssamenwerking en jongeren

Verschillende NGO’s worden door de Nederlandse overheid gefinancieerd om projecten ten behoeve van jongeren in ontwikkelingslanden uit te voeren. Jongeren in de leeftijd vanaf 12 jaar kennen een aparte problematiek. Een aantal van hen leven op straat. Projecten hierover zorgen voor opvang en scholing. Voor de al wat oudere jongeren zijn er projecten voor beroepsonderwijs, b.v. bij de Stichting Bantan Woro

Weeskinderen

Kinderen verliezen soms de band met hun ouders, hun eerste lijn van bescherming. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Een pleeggezin is dan altijd de eerste optie. Pas daarna kun je denken aan een weeshuis. Zie de pagina kinderen_zonder_ouders >

Artikel op het Werelddoeners kanaal van OneWorld

Straatkinderen

Op de hele wereld leven er naar schatting meer dan 100 miljoen kinderen op straat, vooral in Latijns Amerika, maar ook in de sloppenwijken in Afrika en Azië. Dat kan zijn omdat hun ouders te weinig verdienen om het gezin te onderhouden, maar ook omdat ze geen ouders meer hebben. Ze verdienen de kost als schoenpoetser, wassen auto's of zijn prostituee. Bijvoorbeeld in Matagalpa, Nicaragua. In deze stad is de organisatie Las Hormiguitas actief, die de jongeren van de straat probeert te krijgen, en in het onderwijs. Verslag van een werkbezoek

Kinderarbeid

Helpen bij de afwas of een krantenwijk lopen is heel normaal, maar er zijn ook kinderen die helpen bij de oogst of de hele dag huishoudelijk werk doen of erger.

Bronnen