Zuid-Afrika

Uit WereldDoeners Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
800px-Flag of South Africa.svg.png
Un-south-africa.png

Zuid-Afrika, officieel de Republiek Zuid-Afrika (Afrikaans: Republiek van Suid-Afrika) is een land dat aan de zuidpunt van Afrika ligt. Het land grenst in het noorden aan Namibië, Botswana en Zimbabwe, in het oosten aan Mozambique en Swaziland. De onafhankelijke staat Lesotho wordt in zijn geheel door Zuid-Afrika omsloten.

Overzicht

De geschiedenis van Zuid-Afrika is rijk en ingewikkeld omdat sinds de prehistorie verschillende volkeren en culturen naast elkaar voorkwamen. De cultuur van de Bosjesmannen is er minstens 25.000 jaar aanwezig en die van Bantoe 600 jaar. Deze twee culturen zouden volgens archeologische bronnen over het algemeen vredig samengewoond hebben. (niet helemaal waar, de Bantoes hebben de Koi Koi, en SAN stammen verjaagd uit hun bezetten gebieden) De geschreven geschiedenis begint met de komst van de Europeanen, eerst de Portugezen. Deze besluiten het gebied niet te koloniseren en laten het over aan de Nederlanders. De Nederlanders hebben alleen maar de Kaap gekoloniseerd als een verversing station tussen Nederland en Nederlands-Indië. Dit om scheurbuik tegen te gaan voor de matrozen op de lange reis naar het oosten. De Britten betwisten het gebied vanaf het eind van de 18e eeuw, het geen in 1899 en 1901 leidde tot twee Boerenoorlogen. De boerenoorlogen ging om het feit dat in Oranje vrijstaat en in de Transvaal, wat beide onafhankelijke Boeren Staten waren, goud en diamanten werden gevonden. De 20e eeuw wordt gekenmerkt door de opkomst en ondergang van het apartheidsbewind.

Zie verder het artikel Geschiedenis van Zuid Afrika.

Het landschap van Zuid-Afrika wordt gekenmerkt door hoogvlaktes in het binnenland, langs de rand ruige heuvels en een smalle kustvlakte. In het oosten liggen de Drakensbergen, met toppen als de Njesuthi (3408 m) en Mafadi (3450 m), het hoogste punt van het land. Over het algemeen heeft Zuid-Afrika een warm gematigd klimaat met weinig neerslag en veel zon. Het is een droog land en kent daardoor een tekort aan zoet water. Zuid-Afrika heeft met meer dan 20.000 verschillende soorten planten, zo'n 10% van alle bekende plantensoorten op Aarde, een bijzonder grote biodiversiteit.

Bevolking

Zuid-Afrika is een multi-etnisch en multicultureel land. Het heeft de grootste van oorsprong Europese en Indiase bevolking van Afrika. Bij de volkstelling van 2001 was 79% van de bevolking zwart met vele stammen, Zulus, Xoxa, Nedeles, Venda's,en vele immigranten van buurlanden, 10% blank, 9% kleurling en 3% waren Indiërs. Dat is inmiddels nauwelijks veranderd, het CIA World Factbook schat het op 80% Zwarte Afrikanen en 8,5% blank.

Volgens de laatste schatting (juli 2016) had het land 54 miljoen inwoners. De bevolking groeit amper, mede door Aids en de toenemende welvaart, waardoor vrouwen minder kinderen krijgen. Van de Zuid-Afrikanen is 28,3% 0-14 jaar, 65,6% 15-64 jaar en 6,1% 65 jaar of ouder. De levensverwachting is 62 jaar, maar volgens andere bronnen lager (door Aids). In Zuid-Afrika worden veel verschillende talen gesproken. Elf daarvan zijn officieel, de belangrijkste (IsiZulu) is voor slechts 23% de moedertaal. Na India heeft Zuid-Afrika daarmee de meeste officiële talen ter wereld. Zie hiervoor Officiële talen van Zuid-Afrika.

Economie

Zuid-Afrika is een van de rijkste landen van Afrika, maar naar wereldmaatstaven eerder gemiddeld. Het is een van de opkomende naties. Dit blijkt o.a. uit een stijgende HDI-index: van 119 naar 113. Het heeft een grote hoeveelheid bodemschatten, zoals goud, diamanten en platina, die het goed doen op de wereldmarkt. Een ander belangrijk exportproduct is wijn. Zuid-Afrikaanse wijn is heel bekend, vooral die van de regio Stellenbosch, bij Kaapstad. Je ziet het in de supermarkt en de wereldwinkel heeft het ook. De werkloosheid is met 27% wel tamelijk hoog, en de economische problemen uit de tijd van de apartheid, armoede en gebrek aan economische macht van zwakkere bevolkingsgroepen, zijn nog niet opgelost. Ook criminaliteit en corruptie zijn grote problemen. De werkloosheid en daarbij gepaard gaande armoede behoren tot de hoogste in de wereld. Dit leidt tot grote ongelijkheid. Zuid-Afrika heeft vooral door zijn ongelijkheid nog steeds kenmerken van een ontwikkelingsland. Anderzijds heeft het de potentie de politieke en economische motor van de regio te zijn. Voor meer algemene informatie over Zuid Afrika: bezoek de Nederlandse Wikipediapagina.

Zuid-Afrika in ontwikkeling

Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Zuid-Afrika 16,6% van de bevolking van minder dan 1,90 US$ per dag. Profiel UNDP

Gezondheid is een groot probleem in Zuid-Afrika, met name aids. Zuid-Afrika heeft een van de hoogste percentages HIV-besmettingen van de wereld (19,2%), waarvan onevenredig veel jonge vrouwen, wat extra problemen schept. UNAids Aidsbestrijding en hulp aan aidswezen is één van de belangrijkste activiteiten van Nederlandse PI-groepen in Zuid-Afrika. Een ander groot probleem zijn de sloppenwijken bij de grote steden. Kaapstad is hierbij koploper. Een van de grootste is Philippi. Soweto bij Johannesburg is daarbij veel bekender. O.a. DIGH richt zich op het verbeteren hiervan in de grotere steden. Andere PI-organisaties richten zich vooral op kleinere plaatsen, zoals Homeplan Ook wordt er onderzoek gedaan, o.a. door de Radboud Universiteit. Lees meer

Nederlandse overheid

Nederland heeft altijd een bijzondere relatie gehad met Zuid-Afrika, vanwege het verleden, en de betrokkenheid van Nederland bij de anti-apartheidsstrijd was groot. Zuid-Afrika heeft inmiddels de status van midden-inkomensland bereikt, en behoort daarom niet meer tot de groep van (acht) landen die bijzondere ondersteuning verdienen. Wel zijn er nog diverse subsidieprogramma's zoals ORIO en het good growth fund.   Behalve ontwikkelings- en economische samenwerking heeft Nederland ook op andere terreinen een langdurige relatie met Zuid-Afrika, zoals cultuur, onderwijs, politieke partijen en maatschappelijke organisaties. De goede relatie blijkt ook uit een grote ambassade met meerdere afdelingen. Lees meer   De belangstelling van het Nederlandse bedrijfsleven voor activiteiten in Zuid-Afrika is groot. Lees meer

Nederlandse NGO's

Naast de intensieve bilaterale relatie tussen Nederland en Zuid Afrika zijn er ook veel Nederlandse NGO's actief in het land, zoals:

Zie voor de eerdere overzichten de de NGO Database van CIDIN - Radboud Universiteit.

Particuliere Initiatieven

Door de historische band met Zuid Afrika staan veel Nederlandse gemeenten in contact met gemeenten aldaar. De belangrijkste:

Ook zijn er veel Nederlandse particuliere initiatieven betrokken bij ontwikkelingssamenwerking in Zuid Afrika. Het behoort tot één van de top tien landen. Op LinkedIn is de netwerkgroep Zuid Afrika actief. Meer organisaties:

Praktische informatie

De Engelstalige Wikitravelpagina over Zuid Afrika biedt een introductie over reizen naar en in Zuid Afrika, links naar beschrijvingen van toeristische plekken en praktische tips voor het verblijf in Zuid Afrika. Zie ook southafrica.net Controleer voor een bezoek aan Zuid Afrika het reisadvies voor het land van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De website van de Nederlandse ambassade in Zuid Afrika geeft informatie over onder meer haar contactgegevens en tips voor het reizen naar Zuid Afrika. Voor visumgegevens biedt ook de website van de Zuid-Afrikaanse ambassade in Nederland informatie naast achtergrondinformatie over het land en interessante links.

Externe links